Ny Fastighetsförvaltare – VALVET AB

Information från Er nya förvaltare – Valvet Förvaltning AB

Valvet Förvaltning har fått uppdraget som vår nya tekniska förvaltare.
I fortsättningen är det dem ni ska kontakta när Ni har frågor rörande:
– Något i allmänna utrymmen som är trasigt eller ur funktion
– Felanmälan på andra tider än vår ordinarie arbetstid = jour
– Du som bostadsrättsinnehavare eller lokalhyresgäst kan även anlita oss för att utföra arbeten i din
lägenhet/lokal. Detta debiteras dig som enskild bostadsrättsinnehavare/hyresgäst.

Läs mer här

Byte av städentreprenör

I början av nästa år kommer vi att byta städentreprenör för fastigheten. Skälet denna gång var huvudsakligen att höja kvalitén på städningen men även att förbättra kostnadsbilden.

Vi ser kontinuerligt över våra entreprenörsavtal och gör en marknadsmässig översyn och upphandling av dessa.

Bostadsrättstillägg

Från och med 1 januari 2019 har föreningen tecknat ett gemensamt bostadsrättstilläggsavtal med föreningens försäkringsbolag. Detta innebär att du som medlem kan kontakta ditt försäkringsbolag och ändra dina villkor då föreningen från och med årsskiftet står för denna del av försäkringen.
Läs noga igenom bifogad information för förtydligande. Detta kommer inte belasta avgifterna. Föreningens ekonomi tillåter att föreningen står för denna avgift.

Gemensamt bostadsrättstillägg 2017m