Viktigt om brandskydd

Styrelsen har låtit genomföra en brandskyddsbesiktning i Posthuset och genomfört ett antal åtgärder för att höja brandsäkerheten i fastigheten. Bl.a. är brandsläckare och seriekopplade brandvarnare installerade i trapphusen på vartannat våningsplan. Utrymningsvägar i källargångar och garage är uppmärkta med självlysande skyltar och/ eller självlysande tape på golvet, branddörrar har en anvisning om att hållas stängda och ej blockeras.

Styrelsen ansvarar för att det gemensamma brandskyddet kontrolleras och uppdateras över tid.

För din och dina grannars säkerhet ska det i varje bostad också finnas brandskydd. I din lägenhet ansvarar du själv för brandskyddet. De brandvarnare som installerades 2006 är nu över 10 år gamla och bör bytas ut. Som ett led i brandskyddsarbetet erbjuds du som medlem att få din gamla brandvarnare utbytt och monterad utan kostnad.

Om du inte har bytt ut din brandvarnare sedan 2006 och vill få en ny monterad maila namn och lägenhetsnummer till: styrelsen@brfposthuset.se, senast den 31:a januari 2018.

Information om datum för installation meddelas i svarsmail under februari.

Det är bra om du själv också skaffar en 6 kilos pulversläckare och en brandfilt, gärna 180 x 120 centimeter stor. Och glöm inte att kontrollera batteriet i din brandvarnare regelbundet!

En mer generell information om brandskydd kommer att delas ut till samtliga medlemmar inom kort.

Har du frågor om brandskyddet kontakta styrelsen för mer information.

Vänliga hälsningar och gott nytt år!

 

Styrelsen Brf Posthuset

Sophantering

Som ni alla har märkt under sommaren har sophämtningen varit mycket bristfällig. Tyvärr har situationen varit likadan i hela stan. Ordinarie sophämtning sker måndagar och torsdagar.

Vår leverantör – Stockholm Vatten och Avfall (SVOA),  har lovat bättring och arbetar på en lösning. Om ni märker att sophämtning uteblivit är det bra om ni kontaktar SVOA och anmäler utebliven sophämtning i föreningen.  Telefonnummer för anmälan är: 08-522 120 00

Mvh

Styrelsen

Vårfix i Posthuset och cyklar

Tack till alla som medverkade vid årets vårfix i brf Posthuset. Som vanligt var vädret strålande. Vi rensade bland annat upp i cykelrummet som nu har betydligt mer plats. Om någon glömt att märka sin cykel och nu saknar den, kontakta i så fall styrelsen på styrelsen@brfposthuset.se . Cyklarna är i förvar i föreningen och har inte avyttrats.

Mvh

Styrelsen

Uppgradering av bredband i föreningen från 100mb till 1000mb

Onsdag den 29/3 kommer Stockholms Stadsnät att genomföra ett switchbyte och en länkuppgradering för Brf Posthuset.
Detta innebär att under denna dag (29/3) kan det vara avbrott i vår tillgång till bredband/fiberuppkoppling.

Detta är en del i att vi uppgraderar föreningens fiberhastighet från 100mb till 1000mb. Detta skall vara aktiverat från 1/4 2017.

Föreningen kommer även fortsättningsvis att bjuda på respektive lägenhetsinnehavares månadsavgift tills vidare.

Mvh

Styrelsen

Motioner till Årsstämman 2017

För de som vill skriva motioner som skall tas upp på föreningens årsstämma i maj 2017 gäller följande:

Motioner ska vara styrelsen tillhanda i skriftlig form med namn och lägenhetsnummer angivet senast fredag den 24:e mars 2017 för att styrelsen ska ha tid att behandla ärendet och så att den kan tas upp i kallelsen till stämman.

Kallelse kommer i separat utskick i enlighet med stadgarna angiven tidsintervall före årsstämman (2-4 veckor innan).

Motioner kan skickas in antingen till styrelsen per e-post till
styrelsen@brfposthuset.se eller lämnas i styrelsens brevlåda i trapphus 1.

/Styrelsen Brf Posthuset

Entrépartier och portar i Brf Posthuset

Föreningens samtliga tre entrépartier planeras att bytas ut under 2017. Detta är en del i föreningens underhållsplan och således ingen extraordinär händelse. Tvärt om är det något som vi varit medvetna om och det är en åtgärd vi har budgeterat för.

Orsaken till bytet är att befintliga entrépartier har nått sin livslängd. I dagsläget är det framförallt porten Sysslomansgatan 1 som är mest akut men även de andra två portarna har vid upprepade fall fått repareras.

Under tiden fram tills nya portar kommer på plats ber vi samtliga boende att vara extra uppmärksamma på att porten går igen efter er vid in- och utpassage.

Mvh

Styrelsen