Vårfix i Posthuset

Söndagen den 26:a april – kl 10:00

Välkommen till Brf Posthusets gemensamma vårfix.

• Vi ser om vårt fina hus till både insida och utsida.
• En container kommer att finnas på plats för den som vill slänga lite privata grovsopor.
• Träffa grannar, fika och ha det lite trevligt.

En cykelrensning kommer också att genomföras så om ni har cyklar i cykelförrådet gäller följande:
• Märk upp era cyklar med ett buntband på styret senast den 26 april.
• Buntband står innanför dörren i cykelrummet.
• Cyklar som inte märkts upp kommer att förflyttas till ett låst utrymme och efter 3 månader skänkas bort.

Vi ses utanför porten på Fridhemsgatan 9 
från klockan 10.00 och framåt.

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar Styrelsen

Rabatt på fönstertvätt hos Hemfrid

Genom Hemfrid har vi fått 10% rabatt på fönsterputs.

Gör en intresseanmälan på Hemfrids hemsida via länken
http://www.hemfrid.se/Vara-tjanster/Enstaka-tillfallen/Fonsterputs/#tab-pris

Fyll i fältet ”ÖVRIG INFORMATION” med ”BRF Posthuset”.

Detta hamnar då hos Hemfrids bokningsavdelning som sedan ringer upp för prisförslag och inbokning.

Återkoppling kan dröja något under högsäsong men de skall försöka lägga en prioritering på oss i Brf Posthuset.

Installation av fast bredband i Posthuset

I vår strävan om att hela tiden förbättra våran fastighet och samtidigt sänka kostnaderna för förening och medlemmar beslutades det på stämman i maj 2012 att det skulle installeras ett fastighetsnät i Posthuset. Fastighetsnätet kommer sedan att kopplas till stadens fibernät (STOKAB) och genom det får föreningen framför allt möjlighet att erbjuda en snabb och prisvärd bredbandsanslutning till alla medlemmar och i förlängningen även IP-TV och IP-telefoni.

I ett utskick som ni fått i er brevlåda har vi sammanställt lite information kring installationen och hoppas via den att ni får svar på alla eventuella frågor. Skulle ni ha ytterligare frågor är ni varmt välkommna att inkomma med dessa till Styrelsen via mail till
styrelsen@brfposthuset.se så ska vi försöka besvara dessa.

Vi hoppas på allas sammarbete för att denna installation ska gå så smidigt som möjligt.

MER INFORMATION:

www.stockholmsstadsnat.se
Här finner ni mer information från vår levereantör.

www.brfposthuset.se
Här kommer vi att lägga upp löpande information om installationen.

Vänliga hälsningar Styrelsen.

Inbrott i källarförråd

Tyvärr har vi haft inbrott i våra källarförråd (lägenhetsförråden).
Det upptäcktes på kvällen den 5 februari.

Flera hänglås är uppbrutna och vissa medlemmar har uppgett att mindre föremål försvunnit.
Det har även stulits resväskor som då förmodligen använts att packa i.

Det verkar som om det bara är förråden mot Fridhemsgatan som de varit inne i. De mot parken verkar orörda.

Vi uppmanar därför alla att:

• Se över ert förråd.

• Byt ut hänglås mot ett rejält hänglås från ASSA eller liknande.

• Om förrådet är uppbrutet se över om något saknas.

• Gör en en polisanmälan. (Enklast via polisen.se) samt kontakta ert försäkringsbolag.
Hälsningar Styrelsen

Kallelse till årsstämma för 2011

TID: Tisdag 22 maj 2012, kl 19.00

PLATS: Frida och jag, Fridhemsgatan 3 (f d Muffin Bakery)

Styrelsen kallar nu medlemmar i Brf Posthuset till årsstämma för verksamhetsår 2011. Det kommer att bjudas på dryck och lättare förtäring under kvällen. Det är därför också viktigt att ni anmäler er så att vi får veta hur många som tänker närvara.

Motioner till stämman ska lämnas skriftligen, lämpligast via e-post, till Lennart Krantz, lennart@brfposthuset.se eller läggas i Brf Posthusets brevlåda på Sysslomansg 1. Motioner till stämma ska vara inlämnade senast måndagen den 14 maj.

Anmälan till stämma görs genom att fylla i den blankett som delats ut i varje postlåda och lämna i Brf Posthusets postlåda på Sysslomansgatan 1 senast måndagen den 14 maj. Har din blankett kommit bort kan du ladda ner en ny här: Anmälningsblankett

DAGORDNING FÖR BRF POSTHUSETS ÅRSSTÄMMA 2011

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Val av ordförande för stämma

§ 3 Val av protokollförare

§ 4 Godkännande av röstlängden

§ 5 Fastställande av dagordningen

§ 6 Val av två justerare av protokollet samt val av två rösträknare

§ 7 Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

§ 8 Styrelsens redovisning av föreningen verksamhet för 2011

§ 9 Revisorernas berättelse

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

§ 11 Beslut om resultatdisposition

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13 Fråga om arvoden för styrelsen och revisorer

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§ 15 Val av revisor och suppleant

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Verksamhetsplan

§ 18 Motioner (Inlämnade av styrelse och medlemmar i Brf Posthuset )

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Mötets avslutande

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar Styrelsen

Vårfix 2011 – Söndagen den 22 april

Välkommen till Brf Posthusets gemensamma vårfix.

  • Vi ser om vårt fina hus till både insida och utsida.
  • En container kommer att finnas på plats för den som vill slänga lite grovsopor.
  • Träffa grannar, fika och ha det lite trevligt.

Vi ses vid Fridhemsgatan 9 från klockan 10.00 och framåt.

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar Styrelsen

Vårfix 2011 den 8 maj

Välkommen till Brf Posthusets gemensamma vårfix.

  • Vi ser om vårt fina hus till både insida och utsida.
  • Container kommer att finnas för den som vill slänga lite grovsopor.
  • Träffa grannar, fika och ha det lite trevligt.

Vi ses vid Fridhemsgatan 9 från klockan 10.00 och framåt.

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar Styrelsen