Bostadsrättstillägg

Från och med 1 januari 2019 har föreningen tecknat ett gemensamt bostadsrättstilläggsavtal med föreningens försäkringsbolag. Detta innebär att du som medlem kan kontakta ditt försäkringsbolag och ändra dina villkor då föreningen från och med årsskiftet står för denna del av försäkringen.
Läs noga igenom bifogad information för förtydligande. Detta kommer inte belasta avgifterna. Föreningens ekonomi tillåter att föreningen står för denna avgift.

Gemensamt bostadsrättstillägg 2017m