Byte av städentreprenör

I början av nästa år kommer vi att byta städentreprenör för fastigheten. Skälet denna gång var huvudsakligen att höja kvalitén på städningen men även att förbättra kostnadsbilden.

Vi ser kontinuerligt över våra entreprenörsavtal och gör en marknadsmässig översyn och upphandling av dessa.