Vårfix i Posthuset

Söndagen den 27:a april – kl 10:00

Välkommen till Brf Posthusets gemensamma vårfix.

• Vi ser om vårt fina hus till både insida och utsida.
• En container kommer att finnas på plats för den som vill slänga lite privata grovsopor.
• Träffa grannar, fika och ha det lite trevligt.

En cykelrensning kommer också att genomföras så om ni har cyklar i cykelförrådet gäller följande:
• Märk upp era cyklar med ett buntband på styret senast den 26 april.
• Buntband står innanför dörren i cykelrummet.
• Cyklar som inte märkts upp kommer att förflyttas till ett låst utrymme och efter 3 månader skänkas bort.

Vi ses utanför porten på Fridhemsgatan 9 
från klockan 10.00 och framåt.

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar Styrelsen

Cykelrensning

Vårt cykelförråd behöver en ny rensning. Förfarandet blir likt förra gången dvs: Anslag sätts upp i cykelförrådet om att man behöver märka sin cykel före angiven tid. Därefter magasineras de cyklar som inte märkts. Dessa fotograferas av samt att ramnummer tillsammans med foto lämnas in till Polisens hittegodsavdelning. Efter tre månader tillfaller cyklarna föreningen och dessa kasseras eller skänks bort. Mer information finner ni i cykelförrådet. För frågor kontakta Tomas Ageskog i styrelsen.