Byte av städentreprenör

I början av nästa år kommer vi att byta städentreprenör för fastigheten. Skälet denna gång var huvudsakligen att höja kvalitén på städningen men även att förbättra kostnadsbilden.

Vi ser kontinuerligt över våra entreprenörsavtal och gör en marknadsmässig översyn och upphandling av dessa.

Bostadsrättstillägg

Från och med 1 januari 2019 har föreningen tecknat ett gemensamt bostadsrättstilläggsavtal med föreningens försäkringsbolag. Detta innebär att du som medlem kan kontakta ditt försäkringsbolag och ändra dina villkor då föreningen från och med årsskiftet står för denna del av försäkringen.
Läs noga igenom bifogad information för förtydligande. Detta kommer inte belasta avgifterna. Föreningens ekonomi tillåter att föreningen står för denna avgift.

Gemensamt bostadsrättstillägg 2017m

Viktigt om brandskydd

Styrelsen har låtit genomföra en brandskyddsbesiktning i Posthuset och genomfört ett antal åtgärder för att höja brandsäkerheten i fastigheten. Bl.a. är brandsläckare och seriekopplade brandvarnare installerade i trapphusen på vartannat våningsplan. Utrymningsvägar i källargångar och garage är uppmärkta med självlysande skyltar och/ eller självlysande tape på golvet, branddörrar har en anvisning om att hållas stängda och ej blockeras.

Styrelsen ansvarar för att det gemensamma brandskyddet kontrolleras och uppdateras över tid.

För din och dina grannars säkerhet ska det i varje bostad också finnas brandskydd. I din lägenhet ansvarar du själv för brandskyddet. De brandvarnare som installerades 2006 är nu över 10 år gamla och bör bytas ut. Som ett led i brandskyddsarbetet erbjuds du som medlem att få din gamla brandvarnare utbytt och monterad utan kostnad.

Om du inte har bytt ut din brandvarnare sedan 2006 och vill få en ny monterad maila namn och lägenhetsnummer till: styrelsen@brfposthuset.se, senast den 31:a januari 2018.

Information om datum för installation meddelas i svarsmail under februari.

Det är bra om du själv också skaffar en 6 kilos pulversläckare och en brandfilt, gärna 180 x 120 centimeter stor. Och glöm inte att kontrollera batteriet i din brandvarnare regelbundet!

En mer generell information om brandskydd kommer att delas ut till samtliga medlemmar inom kort.

Har du frågor om brandskyddet kontakta styrelsen för mer information.

Vänliga hälsningar och gott nytt år!

 

Styrelsen Brf Posthuset

Sophantering

Som ni alla har märkt under sommaren har sophämtningen varit mycket bristfällig. Tyvärr har situationen varit likadan i hela stan. Ordinarie sophämtning sker måndagar och torsdagar.

Vår leverantör – Stockholm Vatten och Avfall (SVOA),  har lovat bättring och arbetar på en lösning. Om ni märker att sophämtning uteblivit är det bra om ni kontaktar SVOA och anmäler utebliven sophämtning i föreningen.  Telefonnummer för anmälan är: 08-522 120 00

Mvh

Styrelsen

Vårfix i Posthuset och cyklar

Tack till alla som medverkade vid årets vårfix i brf Posthuset. Som vanligt var vädret strålande. Vi rensade bland annat upp i cykelrummet som nu har betydligt mer plats. Om någon glömt att märka sin cykel och nu saknar den, kontakta i så fall styrelsen på styrelsen@brfposthuset.se . Cyklarna är i förvar i föreningen och har inte avyttrats.

Mvh

Styrelsen