Inbrott i källarförråd

Tyvärr har vi haft inbrott i våra källarförråd (lägenhetsförråden).
Det upptäcktes på kvällen den 5 februari.

Flera hänglås är uppbrutna och vissa medlemmar har uppgett att mindre föremål försvunnit.
Det har även stulits resväskor som då förmodligen använts att packa i.

Det verkar som om det bara är förråden mot Fridhemsgatan som de varit inne i. De mot parken verkar orörda.

Vi uppmanar därför alla att:

• Se över ert förråd.

• Byt ut hänglås mot ett rejält hänglås från ASSA eller liknande.

• Om förrådet är uppbrutet se över om något saknas.

• Gör en en polisanmälan. (Enklast via polisen.se) samt kontakta ert försäkringsbolag.
Hälsningar Styrelsen

Kallelse till årsstämma för 2011

TID: Tisdag 22 maj 2012, kl 19.00

PLATS: Frida och jag, Fridhemsgatan 3 (f d Muffin Bakery)

Styrelsen kallar nu medlemmar i Brf Posthuset till årsstämma för verksamhetsår 2011. Det kommer att bjudas på dryck och lättare förtäring under kvällen. Det är därför också viktigt att ni anmäler er så att vi får veta hur många som tänker närvara.

Motioner till stämman ska lämnas skriftligen, lämpligast via e-post, till Lennart Krantz, lennart@brfposthuset.se eller läggas i Brf Posthusets brevlåda på Sysslomansg 1. Motioner till stämma ska vara inlämnade senast måndagen den 14 maj.

Anmälan till stämma görs genom att fylla i den blankett som delats ut i varje postlåda och lämna i Brf Posthusets postlåda på Sysslomansgatan 1 senast måndagen den 14 maj. Har din blankett kommit bort kan du ladda ner en ny här: Anmälningsblankett

DAGORDNING FÖR BRF POSTHUSETS ÅRSSTÄMMA 2011

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Val av ordförande för stämma

§ 3 Val av protokollförare

§ 4 Godkännande av röstlängden

§ 5 Fastställande av dagordningen

§ 6 Val av två justerare av protokollet samt val av två rösträknare

§ 7 Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

§ 8 Styrelsens redovisning av föreningen verksamhet för 2011

§ 9 Revisorernas berättelse

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

§ 11 Beslut om resultatdisposition

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13 Fråga om arvoden för styrelsen och revisorer

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§ 15 Val av revisor och suppleant

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Verksamhetsplan

§ 18 Motioner (Inlämnade av styrelse och medlemmar i Brf Posthuset )

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Mötets avslutande

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar Styrelsen

Vårfix 2011 – Söndagen den 22 april

Välkommen till Brf Posthusets gemensamma vårfix.

  • Vi ser om vårt fina hus till både insida och utsida.
  • En container kommer att finnas på plats för den som vill slänga lite grovsopor.
  • Träffa grannar, fika och ha det lite trevligt.

Vi ses vid Fridhemsgatan 9 från klockan 10.00 och framåt.

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar Styrelsen

Balkonger

Styrelsen har i tre olika omgångar sökt bygglov för att få uppföra balkonger. Vid samtliga tillfällen har vi fått avslag. Bifogad länk visar att samtliga instanser anser byggnaden så värdefull (byggnaden är blåklassad) att man ser ytterligare balkonger som  ett alltför ingrepp.

Styrelsen har mot den bakgrunden beslutat att avvakta med ytterligar ansökningar till dess att vi kan skönja lättnader i den strikta hållning som förnärvarande råder kring ”klassade” fastigheter.

Länk: Bifogade dokument

Vårfix 2011 den 8 maj

Välkommen till Brf Posthusets gemensamma vårfix.

  • Vi ser om vårt fina hus till både insida och utsida.
  • Container kommer att finnas för den som vill slänga lite grovsopor.
  • Träffa grannar, fika och ha det lite trevligt.

Vi ses vid Fridhemsgatan 9 från klockan 10.00 och framåt.

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar Styrelsen

Vilket är mitt lägenhetsnummer?

Er lägenhet har två lägenhetsnummer. Det ena är ett 3-siffrigt som föreningen använder sig av och är det som står på er räkning för månadsavgiften. Det andra är ett 4-siffrigt som Lantmäteriet tagit fram och är det som nu skatteverket frågar efter. Detta nummer hittar ni utanför er lägenhet, på karmen ovanför er ytterdörr.

Vårfix 23:e maj 2010

Välkommen till Brf Posthusets gemensamma vårfix.

  • Vi ser om vårt fina hus till både insida och utsida.
  • Container kommer att finnas för den som vill slänga lite grovsopor.
  • Träffa grannar, fika och ha det lite trevligt.

Vi ses vid Fridhemsgatan 9 från klockan 10.00 och framåt.

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar Styrelsen

Cykelrensning utförd.

Höstens cykelrensning är nu utförd och totalt nio cyklar har flyttats bort som hittegods. Har du missat att märka din cykel och vill ha tillbaka den kan ni vända er till Tomas Ageskog i Styrelsen så hjälper han er med att återfå din cykel. Vi vill även uppmana er som låst fast era cyklar eller annat föremål vid platser avsedda för barnvagnar eller vid elementet att flytta på dessa till annan anvisad plats. De föremål som är kvar, fastlåsta, efter årsskiftet kommer styrelsen att avlägsna.

Tack för er hjälp.