Markiser

Vid behov av nya markiser eller utbyte av befintliga markiser skall man använda sig av en leverantörer som är godkänd av föreningen. Dessutom skall styrelsen alltid meddelas (med ett mail) om vad man avser genomföra.

 

Den leverantör som vi använder oss av är Haga Solskydd. www.hagasolskydd.se , 08-400 26 400

Kontaktperson där är Lenny Tunedal,  lenny@hagasolskydd.se

Markiser betalas och disponeras av den boende men sitter ju fästa på fasaden vilket innebär att föreningen också har ett ansvar för dem. Ofta blir ju markisen kvar längre i fastigheten än den boende som köpt in dem. Fastigheten är även K-märkt av en högre grad och därav får förändringar på fasaden inte göras utan tillstånd. Detta innefattar även markiserna och deras form och färg. Vid flytt blir markisen kvar till nästkommande boende och bl.a. därav gäller reglerna för vilken leverantör som får användas och vilka modeller och färger som får monteras.

Den färgkod vi använder heter Dixon U417

 

Meddela styrelsen via styrelsen@brfposthuset.se då ni avser att skaffa markis eller byta ut markis/väv.