Entrépartier och portar i Brf Posthuset

Föreningens samtliga tre entrépartier planeras att bytas ut under 2017. Detta är en del i föreningens underhållsplan och således ingen extraordinär händelse. Tvärt om är det något som vi varit medvetna om och det är en åtgärd vi har budgeterat för.

Orsaken till bytet är att befintliga entrépartier har nått sin livslängd. I dagsläget är det framförallt porten Sysslomansgatan 1 som är mest akut men även de andra två portarna har vid upprepade fall fått repareras.

Under tiden fram tills nya portar kommer på plats ber vi samtliga boende att vara extra uppmärksamma på att porten går igen efter er vid in- och utpassage.

Mvh

Styrelsen