Installation av nya portar försenat

Installationen av nya portar har försenats med någon vecka.

Vi kommer inte att ha nya entréer klara till innan midsommar. Arbetet har utlovats att starta

vecka 27.