Mäklarinformation

Här kan du som mäklare få tillgång till de vanligaste dokument som kan behövas vid en försäljning.
För att få tillgång till dessa dokument krävs ett lösenord som erhålles genom att skicka ett mail till styrelsen@brfposthuset.se.