Motioner till Årsstämman 2017

För de som vill skriva motioner som skall tas upp på föreningens årsstämma i maj 2017 gäller följande:

Motioner ska vara styrelsen tillhanda i skriftlig form med namn och lägenhetsnummer angivet senast fredag den 24:e mars 2017 för att styrelsen ska ha tid att behandla ärendet och så att den kan tas upp i kallelsen till stämman.

Kallelse kommer i separat utskick i enlighet med stadgarna angiven tidsintervall före årsstämman (2-4 veckor innan).

Motioner kan skickas in antingen till styrelsen per e-post till
styrelsen@brfposthuset.se eller lämnas i styrelsens brevlåda i trapphus 1.

/Styrelsen Brf Posthuset