Fastighetsservice och jour – NABO

1Anmäl omedelbart fel som rör fastigheten till styrelsen eller i akuta fall till vår anlitade fastighetsjour Nabo. Men överväg noga om fastighetsjouren behöver anlitas då denna kan bli onödigt kostsam både för bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren om felet inte är akut. Bostadsrättsföreningen bekostar det som avser fel på fastighetsgemensamma installationer och utrymmen samt hyresvärdsförhållande avseende uthyrd lokal (Postkontoret Stockholm 12). Fel/skador som uppstår genom egen åverkan eller fel/skador i egen lgh debiteras bostadsrättsinnehavaren.

Akut felanmälan: Kontakta fastighetsjouren (Nabo) om skador och fel av den karaktär som måste åtgärdas omgående och som inte kan vänta till nästkommande ord arbetsdag. Exempelvis skador som riskerar att bli större och få följdskador om de inte åtgärdas omgående eller skador som riskerar att allvarligt skada annan/annat. (T ex: vattenläckage, strömavbrott mm). Akut felanmälan av hiss görs om någon person sitter fast i hissen. I övriga fall kontakta någon i styrelsen först.

Ej akut felanmälan: Kontakta styrelsen om skador och fel av den karaktär att de kan vänta med att åtgärdas till nästkommande ord arbetsdag. Exempelvis skador som inte riskerar att få allvarliga följder om de inte åtgärdas omgående. (T ex dörrar som inte stänger. lösa golvplattor, fel på kodlås, trasiga lampor, lösa trappräcken).

Ej akut felanmälan av hiss bör först anmälas till styrelsen för att undvika kostsamma utryckningar.

EJ AKUT FELANMÄLAN

Kontakta styrelsen här

AKUT FELANMÄLAN

NABO Fastighetsjour ( läs mer här )
Telnr: 08-649 36 00 (Dygnet runt)

Mail: info @nabo.se

AKUT HISSERVICE

St Eriks Hiss AB
Telnr: 08-522 258 00

AKUT GARAGEPORTSERVICE

Crawford Sverige
Telnr: 010-47 47 120 (kl. 7.00-16.00 M-F)
020-249800   (övriga tider)

UTEBLIVEN SOPHÄMTNING

Stockholm Vatten och Avfall
Telnr: 08-5084 65 40
www.stockholm.se/avfall

 

NYCKEL OCH LÅSSERVICE

Great Security
Lindahagensgatan 77,
010-33 33 200
Id handling och lägenhets nr krävs för tillverkning av nyckel.