Vårfix i Posthuset och cyklar

Tack till alla som medverkade vid årets vårfix i brf Posthuset. Som vanligt var vädret strålande. Vi rensade bland annat upp i cykelrummet som nu har betydligt mer plats. Om någon glömt att märka sin cykel och nu saknar den, kontakta i så fall styrelsen på styrelsen@brfposthuset.se . Cyklarna är i förvar i föreningen och har inte avyttrats.

Mvh

Styrelsen

Uppgradering av bredband i föreningen från 100mb till 1000mb

Onsdag den 29/3 kommer Stockholms Stadsnät att genomföra ett switchbyte och en länkuppgradering för Brf Posthuset.
Detta innebär att under denna dag (29/3) kan det vara avbrott i vår tillgång till bredband/fiberuppkoppling.

Detta är en del i att vi uppgraderar föreningens fiberhastighet från 100mb till 1000mb. Detta skall vara aktiverat från 1/4 2017.

Föreningen kommer även fortsättningsvis att bjuda på respektive lägenhetsinnehavares månadsavgift tills vidare.

Mvh

Styrelsen

Motioner till Årsstämman 2017

För de som vill skriva motioner som skall tas upp på föreningens årsstämma i maj 2017 gäller följande:

Motioner ska vara styrelsen tillhanda i skriftlig form med namn och lägenhetsnummer angivet senast fredag den 24:e mars 2017 för att styrelsen ska ha tid att behandla ärendet och så att den kan tas upp i kallelsen till stämman.

Kallelse kommer i separat utskick i enlighet med stadgarna angiven tidsintervall före årsstämman (2-4 veckor innan).

Motioner kan skickas in antingen till styrelsen per e-post till
styrelsen@brfposthuset.se eller lämnas i styrelsens brevlåda i trapphus 1.

/Styrelsen Brf Posthuset

Entrépartier och portar i Brf Posthuset

Föreningens samtliga tre entrépartier planeras att bytas ut under 2017. Detta är en del i föreningens underhållsplan och således ingen extraordinär händelse. Tvärt om är det något som vi varit medvetna om och det är en åtgärd vi har budgeterat för.

Orsaken till bytet är att befintliga entrépartier har nått sin livslängd. I dagsläget är det framförallt porten Sysslomansgatan 1 som är mest akut men även de andra två portarna har vid upprepade fall fått repareras.

Under tiden fram tills nya portar kommer på plats ber vi samtliga boende att vara extra uppmärksamma på att porten går igen efter er vid in- och utpassage.

Mvh

Styrelsen

Vårfix i Posthuset

Söndagen den 26:a april – kl 10:00

Välkommen till Brf Posthusets gemensamma vårfix.

• Vi ser om vårt fina hus till både insida och utsida.
• En container kommer att finnas på plats för den som vill slänga lite privata grovsopor.
• Träffa grannar, fika och ha det lite trevligt.

En cykelrensning kommer också att genomföras så om ni har cyklar i cykelförrådet gäller följande:
• Märk upp era cyklar med ett buntband på styret senast den 26 april.
• Buntband står innanför dörren i cykelrummet.
• Cyklar som inte märkts upp kommer att förflyttas till ett låst utrymme och efter 3 månader skänkas bort.

Vi ses utanför porten på Fridhemsgatan 9 
från klockan 10.00 och framåt.

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar Styrelsen