Planerad renovering av norra Lanterninen

Fastighetens norra lanternin kommer att renoveras med start vecka 34. I samband med arbetet kommer byggställningar att resas vid fastighetens norra fasad, vid Sysslomansgatan 1. Arbetet beräknas pågå under två veckor.