Protokoll

Här kan du hämta protokollen från alla tidigare genomförda stämmor.
För att få tillgång till dessa protokoll krävs ett lösenord som erhålles om
man skickar ett mail med namn och lägenhetsnummer till styrelsen@brfposthuset.se.

<- Tillbaka