Surfa kostnadsfritt fram till nyår!

Styrelsen har beslutat att stå för bredbandsavgiften från juni fram till nyår. En besparing för alla på 623 kr/medlem.

Detta för att alla ska hinna avsluta sin tidigare bredbandsanslutning utan att behöva betala dubbelt.