Uthyrning i andra hand

På förekommen anledning vill vi påminna om att det krävs tillstånd av styrelsen för att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. All korttidsutbildning via tjänster så som AirBnB är generellt inte tillåten.