Viktigt om brandskydd

Styrelsen har låtit genomföra en brandskyddsbesiktning i Posthuset och genomfört ett antal åtgärder för att höja brandsäkerheten i fastigheten. Bl.a. är brandsläckare och seriekopplade brandvarnare installerade i trapphusen på vartannat våningsplan. Utrymningsvägar i källargångar och garage är uppmärkta med självlysande skyltar och/ eller självlysande tape på golvet, branddörrar har en anvisning om att hållas stängda och ej blockeras.

Styrelsen ansvarar för att det gemensamma brandskyddet kontrolleras och uppdateras över tid.

För din och dina grannars säkerhet ska det i varje bostad också finnas brandskydd. I din lägenhet ansvarar du själv för brandskyddet. De brandvarnare som installerades 2006 är nu över 10 år gamla och bör bytas ut. Som ett led i brandskyddsarbetet erbjuds du som medlem att få din gamla brandvarnare utbytt och monterad utan kostnad.

Om du inte har bytt ut din brandvarnare sedan 2006 och vill få en ny monterad maila namn och lägenhetsnummer till: styrelsen@brfposthuset.se, senast den 31:a januari 2018.

Information om datum för installation meddelas i svarsmail under februari.

Det är bra om du själv också skaffar en 6 kilos pulversläckare och en brandfilt, gärna 180 x 120 centimeter stor. Och glöm inte att kontrollera batteriet i din brandvarnare regelbundet!

En mer generell information om brandskydd kommer att delas ut till samtliga medlemmar inom kort.

Har du frågor om brandskyddet kontakta styrelsen för mer information.

Vänliga hälsningar och gott nytt år!

 

Styrelsen Brf Posthuset